Эрчим хүчээр нөлөөгөө тогтоохоор Энэтхэг айсуй

🕔 2023/09/07 05:30

Энэтхэг улс нь Сингапур, Тайланд зэрэг Зүүн Өмнөд Азийн орнуудтай сэргээгдэх эрчим хүчний хил дамнасан худалдааг хөнгөвчлөх талаар ярилцаж байна. Төлөвлөгөөнд өртгийн хүчин зүйлээс шалтгаалж усан доорх болон хуурай газрын сүлжээг бий болгох зэрэг багтана. Энэхүү санаачилга нь одоогийн байдлаар Балба, Бангладеш, Бутан, Мьянмар зэрэг улсуудад 4423 МВт цахилгаан дамжуулах хүчин чадалтай Энэтхэгийн хил дамнасан цахилгаан эрчим хүчний борлуулалтыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Энэ алхам нь Энэтхэг улс бүс нутагтаа дипломат харилцаагаа гүнзгийрүүлж, томоохон үйлдвэрлэгч болох амбицыг нь харуулж байна.
Зүүн Өмнөд Азийн орнууд олон талт эрчим хүчний худалдааны бүс нутгийн сүлжээг бий болгохыг эрмэлзэж байгаа ч янз бүрийн сорилтуудын улмаас бодит ахиц дэвшил хязгаарлагдмал байгаа юм. Бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэгцээ мөн эдийн засгийн өсөлтөөс шалтгаалж үлэмж өссөн ч чулуужсан түлшнээс ихээхэн хамааралтай хэвээр байгаа нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгарлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Үүний зэрэгцээ Энэтхэг улс сэргээгдэх эрчим хүчийг эрчимтэй эрэлхийлсэн нь гайхалтай үр дүнд хүрч, суурилагдсан хүчин чадал нь 2018 оны гуравдугаар сард 115.94 ГВт байсан бол энэ оны мөн гуравдугаар сард 172 ГВт болж өсчээ.
Хэрэв Энэтхэг улс эдгээр гэрээг амжилттай байгуулбал Зүүн Өмнөд Азитай эрчим хүчний дипломат харилцаагаа бэхжүүлээд зогсохгүй бүс нутгийн сэргээгдэх эрчим хүчний нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчийн байр сууриа бэхжүүлэх болно.
ЭНЭТХЭГ-ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БОЛОМЖИТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Энэтхэг улс Зүүн өмнөд Азийн орнуудтай эвсэх стратегийн шийдвэр нь бүс нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нэгдсэн хүчин чармайлт гаргаж эхэлжээ. Эдгээр төлөвлөгөөний гол хүчин зүйл бол зардлын динамикийг анхааралтай авч үзсэний үндсэн дээр усан доорх болон хуурай газрын сүлжээний холболтыг бий болгох явдал юм. Хил дамнасан эрчим хүчний холболт нь Европоос Зүүн Өмнөд Азийг хамарсан бүс нутгуудад ихээхэн хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын анхаарлыг татдаг. Гэвч далай доорхи кабелийн дэд бүтэцтэй холбоотой зардал нэмэгдэж, сүлжээг сайжруулахад шаардлагатай түүхий эдийн үнэ тогтворгүй байгаа, геополитикийн хурцадмал байдал зэрэг нь ийм амбицтай ажлуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхэд эргэлзээ төрүүлж байна.
Дэлхийн эрчим хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийн газарзүйн байрлал томоохон шилжилтийг туулж байгаа энэ үед эрчим хүчний аюулгүй байдалд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг яаралтай хийх шаардлагатай байна. Салхи, нарны эрчим хүч гэх мэт сэргээгдэх хувьсах эх үүсвэрийн гарцын экспоненциал өсөлттэй зэрэгцээд бүх төсөөлж буй хувилбаруудад цахилгаан эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ байнга нэмэгдүүлж үздэг. Энэхүү хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөлд цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн аюулгүй байдлыг үр дүнтэй хангахын тулд өргөн сүлжээг хөгжүүлэх, эрэлтийн удирдлага, дижиталжуулах, кибер уян хатан байдлыг бэхжүүлэх, бүс нутаг хоорондын нарийн стратеги боловсруулахад ихээхэн хэмжээний хуваарилалт хийх шаардлагатай байна.
Бүс нутаг бүр газрын тосны хараат байдлаас аажмаар ангижрах бодлогын арга хэмжээг авч байгаа. Гэхдээ эрчим хүчний нийлүүлэлтийг тасалдуулахгүйн тулд газрын тосны нөөцийг хадгалахын ач холбогдол буураагүй хэвээр байна. Зүүн Өмнөд Азийн хэдхэн азтан улс нь стратегийн нөөцийг боловсруулдаг. Олон улсын хамтын ажиллагааг хөшүүрэг болгосноор хөрш орнуудтай газрын тос хуваах гэрээ байгуулах боломж бас хэрэгжиж байна.
Энэтхэг улс сэргээгдэх эрчим хүчний хүчин чадлаа үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, тэр дундаа усан цахилгаан станцыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж буй. Тодруулбал,  2030 он гэхэд одоогийн 177 ГВт-аас гайхалтай үсрэлт хийж, 500 ГВт-д хүрэхийг зорьж байна. Нарны эрчим хүчний паркууд нь энэхүү шинээр олдсон хүчин чадлын нэлээд хэсгийг хангахаар байр суурь эзэлнэ. Энэхүү хүчин чармайлт нь зөвхөн чулуужсан түлшний хамаарлыг бууруулаад зогсохгүй нарны эрчим хүчний хүртээмжийг өдрийн турш урт хугацаанд нэмэгдүүлэх амлалттай.
БҮС НУТАГ ДАХЬ ЭНЭТХЭГИЙН УЛС ТӨР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨ
Ерөнхий сайд Нарендра Модигийн засаг захиргаа хөрш орнуудтай улс төр, эдийн засгийн харилцаагаа нягтруулан хөгжүүлж, Хятад улсын бүс нутгийн нөлөөг сааруулахын тулд стратегийн алхам хийж байна. Үүнтэй холбогдуулан Энэтхэгийн эрчим хүчний эрх баригчид өнгөрсөн долдугаар сард Энэтхэгийн Гоа мужид болсон Их-20 бүлгийн сайд нарын хэлэлцүүлгийн үеэр сонгогдсон улс орнуудтай ганцаарчилсан болон хамтын яриа хэлэлцээ хийжээ. Эдгээр яриа хэлэлцээ нь бүс нутгийн эрчим хүчний сүлжээний харилцан холболтыг нэмэгдүүлэх нь гол сэдэв болсон.
Их-20-ийн гишүүн орнуудын дэмжлэг нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад зайлшгүй шаардлагатай санхүүжүүлэгчид болон төсөл боловсруулагчид, бусад оролцогч талуудын дэмжлэгийг баталгаажуулах чухал үе шат болдог. Энэтхэг улс энэхүү зорилтын хүрээнд тулгамдаж буй сорилтуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн иж бүрэн зохицуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд Францын "EDF" компанитай хамтран ажиллахаар болсон нь анхаарал татаж байна. Эдгээр саад тотгоруудын гол зүйл бол үнийн зохистой бүтцийг бий болгох явдал юм. Уг ажлыг энэ жилийн эцэс гэхэд "EDF"-ийн иж бүрэн тайланг хүргэх замаар эцэслэнэ гэж салбарын эх сурвалж баталж байна.
Стратегийн алсын хараа нь Энэтхэгийн үндэсний эрчим хүчний сүлжээг Мьянмарын цахилгаан сүлжээтэй холбох хэтийн төлөвтэй илүү хурцаар тавигдаж байна. Энэ нь Мьянмарын бүс нутгийн сүлжээний тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төдийгүй Тайланд руу дамжуулалтыг хөнгөвчлөх,  цаашаа Азийн зүүн хэсгийг ч хамруулах боломжтой чухал алхам юм.
СОРИЛТУУД
Энэхүү хүчин чармайлтын өмнө тулгарч буй гол бэрхшээл нь харилцан уялдаатай бүс нутгийн сүлжээгээр дамждаг эрчим хүчний холболтын хураамжийн нарийн төвөгтэй байдал юм. Хил дамнасан эрчим хүчний холболт нь Европоос Зүүн Өмнөд Азийг хамарсан бүс нутгуудад ихээхэн хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын анхаарлыг татдаг. Гэвч далай доорхи кабелийн дэд бүтэцтэй холбоотой зардал нэмэгдэж, сүлжээг сайжруулахад шаардлагатай түүхий эдийн үнэ тогтворгүй байгаа, геополитикийн хурцадмал байдал зэрэг нь сорилт болж байгаа юм.
Үүний зэрэгцээ Энэтхэгт нийлүүлэлтийн мэдэгдэхүйц хомсдол, амлалтаа газар дээр нь бодит үр дүнд хүргэх чадвар дутагдах зэрэг нь асуудал болох магадлалтай.  Энэтхэг нь давамгайллаа нэмэгдүүлэхийн хэрээр геополитикийн зөрчилт байдал, эдийн засгийн олон талт асуудал зэрэг нь  ээдрээт бүс нутгийг жолоодоход маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй болно.
Энэтхэг улс хоёр талт арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой. Нэг талаараа Зүүн өмнөд Азид стратегийн хувьд оролцож, алхам бүрт учирч болзошгүй бэрхшээлийг сайтар судалж үзэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ төслүүдийг саадгүй хэрэгжүүлэх өөрийн чадавхийг бэхжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Энэ нь нөөцийг үр дүнтэй ашиглахаас гадна амбицтай амлалтуудыг бодитой болгоход шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.
Үндсэндээ Энэтхэгийн бүс нутгийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа руу чиглэсэн амбиц нь санхүү, техник, геополитикийн нарийн төвөгтэй байдалд ухаалаг, болгоомжтой хандахыг шаарддаг. Энэхүү зөвшилцөх хандлага нь улс орон эрчим хүчний хамтын ажиллагаагаа сайжруулсны үр шимийг хүртээд зогсохгүй олон улсын эрчим хүчний үйл ажиллагаанд өөрийгөө чадварлаг, найдвартай түнш болох стратегийн байр сууриа баталгаажуулахад чухал ач холбогдолтой юм.
ЭХ СУРВАЛЖ: THE DIPLOMAT
скачать dle 12.0

Санал болгох